BEFITA Gabitet Żywienia Człowieka

O mnie

O mnie

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyłam Wydział Zdrowia Publicznego o specjalności dietetyka. W trakcie studiów brałam udział w dwukrotnie przeprowadzanych przez Katedrę Żywienia Człowieka Śląskiej Akademii Medycznej, badaniach oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z terenów województwa śląskiego. Jestem także autorką dwóch prac badawczych; jedna z nich oceniała sposób żywienia i stan odżywienia młodzieży w wieku szkolnym, druga poświęcona była analizie nawyków żywieniowych dziewcząt w wieku 13-15 lat.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Doświadczenie zaczęłam zdobywać już w trakcie studiów, odbywając praktyki m.in. w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Katowicach Ligocie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Centrum Zdrowia Publicznego, Centrum Zarządzania Kryzysowego czy Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

Zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności z powodzeniem wykorzystywałam w trakcie pracy zawodowej, m.in. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Żyrardowie, w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie – gdzie kierowałam pionem żywienia i dietetyki. W późniejszym czasie pracowałam w branży technologii żywności; zajmowałam się także układaniem diet indywidualnych. Otwarcie własnego gabinetu jest wynikiem pasji, zainteresowania tematyką właściwych zachowań żywieniowych oraz zmianami w życiu osobistym. Prowadzenie własnej działalności, pozwala stworzyć mi standardy obsługi klienta, ukierunkowane na indywidulane podejście do każdego z nich.

Wyróżnienia