BEFITA Gabitet Żywienia Człowieka

Cennik usług

Usługi standardowe

I WIZYTA100,00 PLN
II WIZYTA INSTRUKTAŻOWA0,00 PLN
WIZYTA KONTROLNA50,00 PLN
JADŁOSPIS SZCZEGÓŁOWY MIESIĘCZNY
(plus miesiąc powtórzenia = 2 miesiące)
320,00 PLN
PORADA DIETETYKA100,00 PLN
BADANIE SKŁADU CIAŁA
Z OMÓWIENIEM WYNIKÓW
50,00 PLN